ban xe khong giay to,xe nhap lau gia re - 9 Triệu đồng

Ngày đăng: 26-04-2012 07:47:17 | Người đăng: 0947218920 | Nơi đăng tin: Hà Nội | Địa chỉ chi tiết: 0947218920 | 33 lần hiển thị | Comments |

cần bán các loại xe khômg jấy tờ,SH,PS,DYLAN,,,NOVO LX, VESPA LX,libety,AR BLADE....(Toàn bộ là xe khômg gấy tờ) bán với giá rẻ.Ai có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ số phone : 0947 218 920.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\ncần bán các loại xe khômg giấy tờ,SH,PS,DYLAN,NOVO LX, VESPA LX,libety,AR BLADE....(Toàn bộ là xe khômg giấy tờ) bán với giá rẻ.Ai có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ số phone : 0947 218 920.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\ncần bán các loại xe khômg giấy tờ,SH,PS,DYLAN,NOVO LX, libety,VESPA LX,AR BLADE....(Toàn bộ là xe khômg giấy tờ) bán với giá rẻ.Ai có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ số phone : 0947218 920.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\ncần bán các loại xe khômg giấy tờ,SH,PS,DYLAN,NOVO LX, libety ,VESPA LX,AR BLADE....(Toàn bộ là xe khômg giấy tờ) bán với giá rẻ.Ai có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ số phone : 0947 218 920.

Quảng cáo này đã hết hạn